دوکتاب کاربردی در آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و قرائت صحیح نماز

معرفی و نکاتی از دو کتاب قرآن را درست بخوانیم (سبکی متن محور و آسان در آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، رسم الخط عثمان طه) - نماز را درست بخوانیم (سبکی کاربردی و آسان در آموزش قرائت صحیح نماز، مطابق با فتوای مراجع عظام)

دی 93
1 پست